TERUG

Astrid Duyff

Astrid heeft ruime ervaring in het onderwijs. Na 26 jaar als leraar en directeur op verschillende scholen te hebben gewerkt, is zij inmiddels 8 jaar als onderwijsadviseur in het primair en voortgezet onderwijs werkzaam. Naast opdrachten als interim directeur en interim intern begeleider, coacht, traint, adviseert en begeleidt zij directies, intern begeleiders en docenten in hun professionele ontwikkeling. Tevens is zij assessor, doet zij onderzoek naar de kwaliteit op scholen en zet zij verbetertrajecten voor scholen op.

Astrid is mens- en resultaat gericht en heeft een scherp analytisch vermogen. In haar professionalisering- en coachingstrajecten richt zij zich op de verbinding tussen theorie en praktijk en weet zij professionals in hun kracht te zetten. Daarbij gaat ze uit van de eigen vaardigheden en verantwoordelijkheden van de professionals. Kernbegrippen voor Astrid zijn verbetering van de kwaliteit van de mensen in de organisatie, duurzaamheid, vertrouwen, optimisme en integriteit.

Astrid is geassocieerd adviseur van Eduquality.