TERUG

Barbara van der Zant

Barbara is opgeleid in de pedagogiek met onder andere een master Onderwijspedagogiek en een master Special Educational Needs. Met deze basis heeft zij in de afgelopen jaren kennis en ervaring opgedaan als onderwijsadviseur voor scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Daarnaast is Barbara een uitstekend (tijdelijk inzetbare) intern begeleider. Haar opdrachten bevinden zich onder meer op de volgende terreinen: passend onderwijs, opbrengstgericht- handelingsgericht- en planmatig werken, pedagogisch klimaat, interne begeleiding en kwaliteitszorg.

Barbara is in staat om de ondersteuningsvragen van een opdrachtgever of organisatie te vatten in een resultaatgericht plan dat direct handen en voeten geeft aan de werkzaamheden van de betrokken professionals. Met een oprechte belangstelling en betrokkenheid enerzijds en haar analytische en kernachtige schrijfstijl anderzijds, schept Barbara openheid en helderheid in complexe ontwikkelingstrajecten van scholen.Doordat Barbara de kwaliteiten bezit om vorm, uitvoering en sturing te geven aan de verschillende fasen van een ontwikkelingstraject (onderzoek, analyse, planning, uitvoering/sturing) is zij in staat om in korte tijd een kwaliteitsimpuls aan de zorgstructuur van een school geven.