Artikelen

13 Jan 2017

Workshop Alles weten over Passend Onderwijs

Op 10 en 11 maart 2017 verzorgt Eduquality opnieuw samen met RINO de workshop Alles weten over Passend Onderwijs voor onderwijsprofessionals. In deze intensieve workshop komen de consequenties van Passend Onderwijs voor de gehele kolom (regio, besturen, scholen en de klas) uitgebreid aan de orde. Steeds wordt gekeken naar wat op de verschillende niveaus de

26 Sep 2016

Column: Voor een dubbeltje op de eerste rang

Het rapport ‘Education at a glance’ van de OESO is weer uit. Het verhaal begint eentonig te worden. Het Nederlandse onderwijs presteert goed vergeleken met de andere 34 aangesloten (rijke, westerse) landen. Maar er zijn ook zorgen constateren de onderzoekers. Het bijzondere aan die zorgen is dat we ze al jaren kennen. Er is sprake

15 Apr 2016

Schoolleidersregister On Tour

Eduquality en Proquality worden door Astrid Duyff, Henny Deen en Edith Tjaden vertegenwoordigd op de bijeenkomst Schoolleiders On Tour in de Jaarbeurs MeetUp. Zij geven daar informatie over het traject voor schoolleiders: PLOTS! en andere producten van Eduquality en Proquality.

23 Sep 2015

Column: Het Pareto-principe en de CAO Primair Onderwijs

Aan het begin van de 20e eeuw heeft de Italiaanse econoom Pareto het 80/20-principe beschreven. Hij stelde vast dat in Italië 80% van de bezittingen in handen was van 20% van de bevolking. Joseph Juran bedacht dat die 80/20-verhouding ook op heel veel andere zaken toepasbaar is. Sindsdien hanteren velen het 80/20-principe om snel inzicht

5 Jun 2015

Geschillen passend onderwijs

Ouders hebben sinds de invoering van passend onderwijs 33 geschillen voorgelegd aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Dat staat op de website Passendonderwijs.nl van het ministerie van OCW. Ouders die geen passende onderwijsplek kunnen vinden voor hun kind, kunnen hun geschil met een school voorleggen aan de geschillencommissie passend onderwijs. Sinds 1 augustus zijn 33 geschillen

16 Feb 2015

Column: De Roos

In de Groene Amsterdammer van 22 januari 2015 staat een artikel over basisschool De Roos in Amsterdam van de hand van Sjors van Beek. Hij heeft een week in de school rondgelopen, met de directeur, leerkrachten en ouders gesproken en geeft op 4 pagina’s een transparante inkijk in wat er allemaal in de school gebeurt

15 Dec 2014

School of understanding

Een reactie op de KBA aanpak Klaas Degen, een van de associés van Eduquality, is sinds de start betrokken bij een nieuwe onderwijsontwikkeling: de School of Understanding (SoU). De focus van de SoU ligt op de ontwikkeling van levenshouding, geluk en hogere vaardigheden waarbij ‘wat word je’ belangrijker is dan ‘wat weet je’. De leerlingen

12 Dec 2014

Passend onderwijs in het nieuws

De onderwijsbond van het CNV heeft op 11 december een onderzoek onder 3000 van haar leden gepubliceerd over de mate waarin passend onderwijs in de dagelijkse praktijk van scholen is ingevoerd. Een belangrijke conclusie is dat samenwerkingsverbanden passend onderwijs vaak zorgen voor een papieren werkelijkheid die niet aansluit bij de praktijk in de school.  

27 Okt 2014

Masterclass

Op woensdag 8 oktober jl. was de masterclass van Eduquality met het thema: ‘Rijnlands denken en doen in het onderwijs’ met gastspreker Mathieu Weggeman. De bijeenkomst werd bezocht door ruim 80 genodigden. Na de presentatie kwamen de vragen en werd er gediscussieerd: Wat kunnen we doen om morgen te beginnen? Wat is de definitie van een

1 Sep 2014

Column: Hoe bont kun je het maken?

Op de website van BNR.nl lees ik dat minister Bussemaker vindt dat leraren blij zouden moeten zijn. Ik vroeg me natuurlijk meteen af “waarmee dan?” Het antwoord daarop is “met een persoonlijk nascholingsbudget”. Voor de leraar in het PO van € 500 en in het VO van € 600. Toen ik het las dacht ik