Artikelen

31 Mrt 2014

Hoeveel bewijs heb je nodig?

De column van 11 maart jl. sloot ik af met de zinnen: “Staatssecretaris Kletskoek denkt dat je de sterke elementen van het Angelsaksische onderwijsmodel als ongeschonden, glimmend fruit van de boom kunt plukken en dat je daarbij de bacteriën die de ontbinding veroorzaken kunt achterlaten. Dat is pas écht dom.” Met staatssecretaris Kletskoek bedoelde ik

11 Mrt 2014

Column: Staatssecretaris Kletskoek

De maat is vol. Ik kan me niet langer inhouden. Het moet er nu echt een keer uit: Wat een Kletskoek is die staatssecretaris Dekker! In onze huiselijke kring heeft-ie het inmiddels zo bont gemaakt dat we de tv direct op een andere zender schakelen wanneer zijn verwarde haarhoofd verschijnt en hij weer begint te

4 Feb 2014

Column: Over KBA, Festinger en Kahneman

Op vrijdag 31 januari meldt Het Parool op pagina 3: ”Aanpak zwakke scholen faalt”. Het artikel heeft betrekking op de Kwaliteitsaanpak Basisscholen Amsterdam (KBA), die sinds 2008 in de hoofdstad loopt. In het artikel wordt uitgelegd dat het Centraal Planbureau tot de conclusie komt dat de Citoscores van de leerlingen van de deelnemende scholen met

7 Nov 2013

Publicatie

In het oktobernummer van het tijdschrift Basisschoolmanagement staat een essay van de hand van René Roders met de titel “Over Rijnlands en Angelsaksisch denken en de betekenis ervan voor het onderwijs”. René beschrijft in het essay de maatschappelijke modellen die bepalend zijn voor ontwikkelingen waar het onderwijs mee te maken heeft en waar slechts beperkt

7 Okt 2013

Gedragsproblemen in onderwijssituaties

In 2014 verschijnt het boek met deze titel van de auteurs: Kees van der Wolf, Tanja van Beukering en Theo Veldkamp Dit boek is een praktische uitwerking van ‘Gedragsproblemen in scholen: het denken en handelen van leraren’. Het ondersteunt de leraar (en teams) bij het voorkomen en aanpakken van probleemgedrag. De werksituatie van de leraar

21 Mrt 2013

De rode lijn in het Amsterdamse basisonderwijs: vergeten te borgen

Column Henk van Buiten Begin jaren zeventig liep in het Amsterdamse lager onderwijs het Innovatieproject Amsterdam (IPA) onder de bezielende leiding van Co van Calcar en wethouder Van der Velde (CPN, 1970-1979). Doel van het project was het onderwijs zo in te richten dat ook arbeiderskinderen er optimaal van zouden profiteren. Het was het eerste

12 Mrt 2013

Leerlingparticipatie in een ‘vreedzame’ school

Leerlingparticipatie in een ‘vreedzame’ school Lia Kromhout van der Meer, Leo Pauw   Sinds 2006 zijn scholen (bij wet) verplicht om een bijdrage te leveren aan burgerschapsvorming. We horen er deze minister van Onderwijs niet zo vaak meer over. De focus ligt vandaag de dag op opbrengsten, en dan vooral die voor de ‘schoolse’ vakken. Ondertussen

8 Feb 2013

Column: De prestatiebox

Eind 2011 werden regering en PO-Raad het na moeizame onderhandelingen eens over het verhogen van de onderwijsopbrengsten en de professionalisering van leraren en directeuren.  Van de kant van de PO-Raad werd dat moeizame veroorzaakt door de voorgenomen bezuiniging op Passend Onderwijs. Desondanks kwam men tot overeenstemming. Om de doelstellingen uit het bestuursakkoord te realiseren stelde de regering

31 Okt 2012

Piketpalen, standaard voor de basisondersteuning

Eduquality heeft de standaarden voor basisondersteuning in scholen voor primair onderwijs op overzichtelijke wijze in kaart gebracht in het boekje Piketpalen. Dit naslagwerkje bevat 13 piketpalen en is bedoeld voor leerkrachten, IB’ers, directeuren en bestuurders van scholen en samenwerkingsverbanden. ‘Piketpalen’ is te bestellen à € 5,-. Geeft u in een email aan info@eduquality.com aan hoeveel exemplaren u

30 Okt 2012

Samenvatting van hoofdstuk 6 van het regeerakkoord

Het hoofdstuk heet “Van goed naar excellent onderwijs”. VVD en PvdA beschrijven hun voornemens m.b.t. onderwijs. In deze samenvatting concentreren we ons op de zaken die betrekking hebben op het basisonderwijs en MBO. De ambitie blijft: het Nederlandse onderwijs moet tot de top vijf van de wereld gaan horen. De kwaliteit van de man of