TERUG

Chantal Aarden

Chantal heeft ruime ervaring in het onderwijs als leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog. Chantal is begonnen als leerkracht in verschillende leerjaren binnen diverse onderwijsconcepten en daarnaast heeft zij ruim 10 jaar werkervaring als intern begeleider op diverse scholen in Amsterdam. Ze heeft zich gespecialiseerd met de master Special Eduational Needs.

Inmiddels werkt Chantal als onderwijsadviseur en heeft zij ruime ervaring opgedaan met de invoering van passend onderwijs, de invoering van handelings- en opbrengstgericht werken en coaching en professionalisering van intern begeleiders. Zij is zelf ook inzetbaar als interim intern begeleider.

Voor diverse scholen heeft Chantal met betrekking tot de begeleiding en ondersteuning van leerlingen, analyses uitgevoerd en verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd.

Chantal kan opgestelde doelen vertalen naar concrete handelingen voor de praktijk van morgen. Zij is zorgvuldig in haar manier van communiceren en weet middels effectieve gesprekken met de diverse betrokkenen te achterhalen waar wensen en kansen liggen voor de organisatie, de medewerkers en de leerlingen.