Column: De Roos

In de Groene Amsterdammer van 22 januari 2015 staat een artikel over basisschool De Roos in Amsterdam van de hand van Sjors van Beek. Hij heeft een week in de school rondgelopen, met de directeur, leerkrachten en ouders gesproken en geeft op 4 pagina’s een transparante inkijk in wat er allemaal in de school gebeurt en leeft.

Ik vond het fantastisch om te lezen wat de school allemaal doet. Wat een betrokkenheid, inzicht en inzet van al die mensen! Maar ook kwam ik al lezend tot de conclusie dat er niets is veranderd in de afgelopen 30 jaar. Ja, de programma’s, organisatie en didactiek zijn gemoderniseerd, er wordt ongenadig veel meer voor de kinderen en ouders georganiseerd, maar al het andere is onveranderd gebleven.

En dat is schokkend en pijnlijk. Ik lees namelijk niets anders dan wat bijna 30 jaar geleden (in maart 1985) ook al is geschreven over de Roos. Toen door Onno Bosma en Esther van der Vaart. Zij liepen in 1984 en ’85 enkele maanden rond in de school, interviewden alle medewerkers en stelden een heel magazine samen over de school. Het verscheen als bijlage bij ‘De Amsterdamse School’, het hoofdstedelijke afdelingsblad van de ABOP in april 1985.

Er is niets écht veranderd in die bijna 30 jaar tussen april ‘85 en januari 2015. Ondanks de enorme inspanningen van alle mensen die er werken en hebben gewerkt. En dat ligt niet aan de school. Meester Martin verwoordt het misschien wel het beste: “Ik heb jarenlang een Marokkaanse in de klas gehad, toen ze kwam sprak ze amper Nederlands, toen ze van school ging deed ze het perfect. Jaren later kreeg ik haar kind in de klas: wéér nauwelijks Nederlands. Ik heb die moeder gevraagd: hoe kán dat nou? Je weet toch hoeveel problemen je zelf hebt gehad?”

Volgens Dalrymple (‘Leven aan de onderkant’) hebben we (politiek, samenleving én witte elite) de onderkant van de samenleving in de steek gelaten en aan zijn lot overgelaten. Met als gevolg het door Paul Scheffer in 2000 beschreven ‘multiculturele drama’. Ik heb zijn essay er nog eens op nagelezen en kom door het artikel over De Roos in de Groene Amsterdammer tot de ontluisterende conclusie dat Scheffers oproep nog steeds actueel is.

Henk van Buiten