Column: Voor een dubbeltje op de eerste rang

Het rapport ‘Education at a glance’ van de OESO is weer uit. Het verhaal begint eentonig te worden. Het Nederlandse onderwijs presteert goed vergeleken met de andere 34 aangesloten (rijke, westerse) landen. Maar er zijn ook zorgen constateren de onderzoekers. Het bijzondere aan die zorgen is dat we ze al jaren kennen.

Er is sprake van groeiende kansenongelijkheid voor leerlingen met ouders met een lagere opleiding. Ook blijkt dat Nederland laag scoort op de toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen voor alle peuters. Op twee na hebben alle landen door de overheid gefinancierde voorschoolse voorzieningen voor alle peuters, Ierland en Nederland behoren tot de uitzonderingen. Nederland behoort tot de top vijf landen met de minste uitgaven aan voorschoolse voorzieningen.

De OESO laat ook zien dat het Nederlandse primair onderwijs ver onder het gemiddelde scoort op de uitgaven per leerling. De andere onderwijssectoren scoren wel boven het internationale gemiddelde.

Tenslotte blijkt dat de salariëring in het Nederlandse primair onderwijs ver achterblijft. Vergeleken met 26 andere OESO-landen presteren alleen de Verenigde Staten, Italië, Tsjechië en Slowakije slechter.

 

Henk van Buiten