TERUG Ellen Posthumus

Ellen Posthumus

Ellen heeft ervaring als leerkracht en intern begeleider in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en zij heeft als begeleider vanuit het SBO en het SO (cluster 4) gewerkt. Ellen heeft als Consulent Onderwijs Amsterdam in opdracht van de schoolbesturen veel scholen begeleid . Haar specialiteit is het opzetten of verbeteren van het systeem van interne begeleiding en de leerlingzorg. Om de interne begeleiding stevig in te bedden in de schoolorganisatie maakte werkbegeleiding en coachen van de interne begeleider onderdeel uit van deze aanpak. In haar andere functie als docent pedagogiek en onderwijskunde aan Hogeschool INHolland ontwikkelde zij een brede theoretische kennis, onder meer over de aanpak van kinderen met gedragsproblemen.