Geschillen passend onderwijs

Ouders hebben sinds de invoering van passend onderwijs 33 geschillen voorgelegd aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Dat staat op de website Passendonderwijs.nl van het ministerie van OCW.

Ouders die geen passende onderwijsplek kunnen vinden voor hun kind, kunnen hun geschil met een school voorleggen aan de geschillencommissie passend onderwijs. Sinds 1 augustus zijn 33 geschillen over toelating of verwijdering van een leerling of over het ontwikkelingsperspectief van de leerling aangemeld bij de commissie. Tot en met mei heeft de commissie zeventien uitspraken gedaan. Zestien daarvan zijn gepubliceerd op de website onderwijsgeschilln.nl. Elf klachten werden gegrond verklaard, vier waren ongegrond en één niet-ontvankelijk.

De commissie let er vooral op of de school zorgvuldig heeft gehandeld. In de meeste gevallen neemt de school het advies van de geschillencommissie over.

 

Bron: Ministerie van OCW