TERUG

Henny Deen

Henny is goed thuis in alle aspecten van het basisonderwijs. Hij heeft zich de afgelopen jaren bewogen op het niveau van interim directeur en algemeen directeur. Verder heeft hij verschillende coachings- en onderzoeksopdrachten uitgevoerd. Hij heeft met name affiniteit met opdrachten op onderwijsinhoudelijk en communicatief gebied. Kenmerkend voor zijn stijl is zijn gerichtheid op de relatie en op processen, waarbij hij inzet op duurzame versterking van de kwaliteit. Henny is doelgericht en kiest voor concrete resultaten.

Henny is geassocieerd adviseur van Eduquality.