Hoe doen we dat?

Voor iedere opdracht wordt maatwerk geleverd, maar Eduquality hanteert wel een algemene werkwijze. We zetten de belangrijkste punten op een rij.

We ondersteunen de  opdrachtgever bij het verhelderen van het probleem en het formuleren van de vraag. Vervolgens doen we  een aanbieding. Daarin benoemen we zo concreet mogelijk onze werkwijze, de resultaten die behaald moeten worden en de kosten die onze inzet met zich meebrengt.

Natuurlijk stellen wij u in een zo vroeg mogelijk stadium de professional voor die de opdracht voor u kan uitvoeren. Desgewenst doen wij u een meervoudige voordracht. Bij alle belangrijke contactmomenten met de opdrachtgever is een lid van de directie van Eduquality aanwezig. Hij is uw contactpersoon én treedt op als klankbord en schaduwmanager van de uitvoerende adviseur.

Tijdens de opdracht wordt u goed geïnformeerd over de voortgang. Daarover worden bij de start van de opdracht afspraken gemaakt. Zo maken wij bij interim management opdrachten standaard de afspraak, dat de interim manager na circa 6 weken een rapportage schrijft. Hierin presenteert hij of zij een analyse van de situatie en een concreet plan van aanpak. Daarna volgen afhankelijk van de afspraken één of meer tussenrapportages. Wij sluiten een opdracht af met een exitgesprek met de opdrachtgever, waarin de aanpak en behaalde resultaten worden geëvalueerd.

Onze ervaring leert dat de omstandigheden rond opdrachten regelmatig veranderen. Dat vereist alertheid en flexibiliteit bij de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Van de professionals van Eduquality kunt u verwachten dat zij over de kwaliteiten beschikken om hun aanpak waar dat nodig is aan te passen en hierover adequaat te communiceren.