TERUG

Karin Biessen

Karin heeft na haar studie orthopedagogiek bijna twintig jaar ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs. Zij heeft eerst als leerkracht, later als intern begeleider en bijna tien jaar als directeur van een grote SBO-school gewerkt. Karin is gespecialiseerd in onderwijsinhoudelijk management. Zij kan een professionele ondersteuningstructuur binnen een school opzetten en deze implementeren. De laatste jaren heeft Karin veel ervaring opgedaan in verbetertrajecten in het basisonderwijs als interim directeur maar ook als interim intern begeleider. Zij coacht leerkrachten, interne begeleiders en directies op weg naar opbrengstgericht onderwijs.

Ook onderzoek naar de ondersteuningsstructuur en het verzorgen van studiedagen of workshops behoren tot de mogelijkheden. Karin brengt graag structuur aan in een organisatie en hecht aan eenduidige, heldere communicatie.

Haar stijl is te typeren als direct en met een kwinkslag, maar altijd op ontwikkeling gericht. Karin is geassocieerd adviseur van Eduquality.