TERUG

Loes Hortensius

Loes heeft ruime werkervaring in het onderwijsveld. Zij is begonnen als leerkracht/docent in het onderwijs en als trainer VVE. Ze heeft leidinggegeven in het MBO en VMBO. Verder verzorgt ze trainingen op het gebied van handelingsgericht werken (HGW) en leerkrachtvaardigheden. Loes is ook inzetbaar als voorzitter voor een IB-netwerk of wijkoverleg.

Loes is medeauteur van de publicatie “bouwen en vasthouden; effectieve schoolverbetering, implementatie en borging” een artikel over HGW in het VO (tijdschrift van 12-18) en het artikel pedagogisch klimaat in de sport. Ze is geassocieerd adviseur van Eduquality.