TERUG Marjory

Marjory Wilhelmus

Marjory is geassocieerd adviseur bij Eduquality en heeft jarenlang ervaring in het basis- en speciaal onderwijs. Ze is dyslexiebehandelaar, lees- en spellingspecialist en als intern begeleider deskundig in het implementeren van handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Marjory heeft laten zien dat zij op elke school met gedrevenheid en vasthoudendheid een professionele zorgstructuur op kan zetten en in kan voeren. Zij werkt efficiënt, vindt snel de juiste informatie en weet hoe zij tot resultaat kan komen. Marjory is daarbij geregeld de coach en ondersteuner van interne begeleiders in de dagelijkse praktijk. Zij heeft met succes interim-opdrachten afgerond in zowel kansrijke scholen als zwakke scholen en verschillende scholen van ‘rood’ naar ‘groen’ begeleid.