TERUG

Natascha Niemeijer

Natascha is mens- en resultaatgericht, sensitief en heeft een scherp analytisch vermogen. Zij streeft er naar om mensen in positie te brengen en het beste uit zichzelf naar boven te laten halen, om daarmee zichzelf en de organisatie te verrijken en de kwaliteit van de mensen in de organisatie te verbeteren. Als leidinggevende is zij enthousiast, communicatief vaardig, empathisch en integer. Als manager is zij verbindend, transparant, probleemoplossend en resultaatgericht.

Natascha heeft ruime ervaring in het primair en voortgezet onderwijs. Op schoolniveau als docent, mentor, bovenbouwcoördinator, coach, zorgcoördinator en locatiemanager. Na tien jaar op school te hebben gewerkt is zij gestart als freelancer. Naast opdrachten als coach, spoor 2-trajecten en onderwijsadviseur heeft ze ook ervaring opgedaan als beleidsadviseur onderwijs en jeugd en projectleider bij een gemeente. Ze begeleidt besturen op het gebied van kwaliteitsmanagement, kwaliteitszorg, projectmanagement, beleidsadvisering, verbetertrajecten, managementinformatiesystemen, interne en externe verantwoording, inspectiekader, management development, werving en selectie van schooldirecties en intern begeleiders en het aansturen van beleidsmedewerkers.

Kernbegrippen voor Natascha zijn daadkracht, netwerker, kennismakelaar, verbinder, talentscout, planmatig werken, duurzaamheid, vertrouwen, creativiteit, optimisme en integriteit.