School of understanding

Een reactie op de KBA aanpak

Klaas Degen, een van de associés van Eduquality, is sinds de start betrokken bij een nieuwe onderwijsontwikkeling: de School of Understanding (SoU). De focus van de SoU ligt op de ontwikkeling van levenshouding, geluk en hogere vaardigheden waarbij ‘wat word je’ belangrijker is dan ‘wat weet je’. De leerlingen gaan in hun eigen tempo aan de slag met de stof en toch blijft de aandacht voor de basisvaardigheden aanwezig.

Een belangrijk uitgangspunt van de SoU is dat het onderwijs aansluit op het eigen ontwikkelingstempo van de leerling, zodat elk kind de kans krijgt het zelfbewustzijn te ontwikkelen. Daardoor zijn kinderen beter in staat te leren wat hun unieke talenten zijn. De buitenschoolse opvang en kinderopvang zijn geïntegreerd in de school en worden vanuit dezelfde filosofie geleid. De school kent flexibele schooltijden, zowel op de dag als door het jaar heen.

Om dit mogelijk te maken wordt een stevig beroep gedaan op IT. Door de toepassing van moderne technologie is het mogelijk op het niveau van het individuele kind de leerstof af te stemmen, corrigeren en administreren. Het curriculum wordt internationaler (het onderwijs is tweetalig) en de sociale media worden geïntegreerd in de aanpak. De programma’s zijn optimistisch van aard, zodat kinderen die van aanleg depressief zijn veel baat bij de school hebben.

Van de ouders wordt verwacht dat zij hun rol voluit nemen. Daartoe krijgen ouders ondersteuning en ze worden uitgenodigd deel uit te maken van de leergemeenschap met de kinderen. Om dit allemaal mogelijk te maken moeten er op de SoU leerkrachten werken die optimistisch van aard zijn, plezier in hun werk hebben en ervan overtuigd zijn dat zij er écht toe doen.

Meer informatie is te vinden op: http://www.schoolofunderstanding.nl