TERUG

Simone Sarphatie

Simone Sarphatie werkte als orthopedagoog en logopedist met kinderen met communicatieve handicaps. Bij een handicapcluster overstijgend expertisecentrum begeleidde zij scholen in het vormgeven van passend onderwijs aan kinderen met een handicap. Als algemeen beleidsmedewerker is Simone verbonden geweest aan het openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs van Amsterdam. Naast haar reguliere werkzaamheden gaf zij in Nederland en Portugal lezingen over begeleidingsmogelijkheden van kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden. Zij publiceerde ‘Begrijp jij het? Praktijkgids voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsproblemen’ en ‘Stappen naar passend onderwijs – het invoeren van een tussenvoorziening’.¬†Simone ondersteunt de¬†schoolomgeving bij het leren kijken naar mogelijkheden. Simone is geassocieerd adviseur bij Eduquality.