TERUG

Tanja van Beukering

Tanja heeft ruime ervaring als onderwijsadviseur, trainer, opleider en coach. Zij is een specialist op het terrein van Passend Onderwijs, vooral betreffende Handelingsgericht werken, Handelingsgerichte diagnostiek en Gedragsproblemen in scholen. Over deze onderwerpen publiceert zij frequent.

Tanja is medeontwikkelaar van ‘Onderwijsprofessional in de spiegel’. Met deze coachingsmethode stimuleert zij leraren om na te denken over hun eigen aandeel in de relaties met leerlingen, collega’s en ouders.

Zij verzorgt lezingen en trainingen voor schoolteams (PO, VO en SO) en samenwerkingsverbanden. Ook professionals, die zich richten op de ondersteuning van Passend Onderwijs in scholen en samenwerkingsverbanden, zoals orthopedagogen en schoolpsychologen, intern en ambulant begeleiders, leer- en gedragsspecialisten en zorgcoördinatoren, behoren tot haar doelgroep.

Tanja heeft veel ervaring met het begeleiden van implementatieprocessen op scholen. Zij fungeert graag als een ‘critical friend’ voor beleidsmakers, schooldirecties en ondersteuningsteams, die de kwaliteit van hun leerlingbegeleiding op klas- en schoolniveau willen doordenken.