TERUG Theo

Theo Veldkamp

Theo is specialist op het gebied van gedragsproblemen in scholen en het tot stand brengen van een goed pedagogisch klimaat. Hij combineert praktische en door eigen ervaring verworven kennis met hedendaagse theorieën. De uitgangspunten van handelings- en opbrengstgericht werken zijn volledig in zijn aanpak geïntegreerd en geven de school de benodigde handvatten om passend onderwijs optimaal te verzorgen. HIj is als geassocieerd adviseur verbonden aan Eduquality.

Theo is verder deskundig in effectief, adaptief onderwijs, klassenmanagement, pedagogisch redeneren en de relatie met ouders als educatief partner. Hij is gecertificeerd als trainer handelings- en opbrengstgericht werken, voor het programma “de Onderwijsprofessional in de spiegel” en als coach van professionals en teams.