Advies & onderzoek

Er zijn vele redenen om een adviseur of onderzoeker in te schakelen. Vanwege de behoefte aan bijzondere expertise, een second opinion, een visie van een buitenstaander, tijdgebrek, vanwege… Kortom, er zijn tal van redenen om een adviseur in te schakelen.

Wij adviseren onderwijsorganisaties en overheden, soms op strategisch en soms op tactisch niveau. Aan onze adviezen ligt altijd gedegen onderzoek ten grondslag.

Zo biedt Eduquality onafhankelijk en deskundig advies aan scholen, schoolbesturen, lokale overheden, samenwerkingsverbanden, REC’s en alle andere organisaties die actief zijn bij het realiseren van passend onderwijs. Maar ook met advisering over fusies, reorganisaties, strategiebepaling, werving en selectie en velen andere onderwerpen hebben wij veel ervaring in het onderwijs opgedaan. Onze adviseurs zijn deskundige professionals die uit de (speciale) onderwijspraktijk afkomstig zijn.

Ook voor de (lokale) overheid hebben wij vele advies- en onderzoeksopdrachten uitgevoerd. Natuurlijk op het gebied van het onderwijs, maar ook op veel andere gebieden, zoals welzijn, zorg, verkeer en vervoer, juridische zaken, bedrijfsvoering etc.