Coaching

Mensen hebben bewust gecreƫerde momenten nodig om afstand te kunnen nemen van en te kunnen reflecteren op hun dagelijkse werkelijkheid en het eigen handelen.

Steeds vaker maken professionals daarbij gebruik van een coach. Iemand die luistert, samenvat, de goede vragen stelt en feedback geeft. Coaching richt zich op het versterken van kwaliteiten en vaardigheden van de professional en het optimaal benutten van kansen.

Voordat we aan de slag gaan, voeren we een intakegesprek. Hierin worden gedetailleerde afspraken gemaakt over de doelen van de coaching, de aanpak en de omvang van de opdracht.

Coaching en supervisie of werkbegeleiding kunnen in samenhang worden aangeboden.