Competentiethermometer

De Competentiethermometer is een methode om op een snelle en betrekkelijk eenvoudige wijze inzicht te krijgen in de vakbekwaamheid en ontwikkelingspunten van leerkrachten in het primair onderwijs. De competentiethermometer neemt de SBL-competenties als uitgangspunt.

Wij gebruiken de competentiethermometer op scholen die een teambrede scan willen maken van de bij individuele leerkrachten aanwezige kennis en vaardigheden. De scan is ondergebracht in een iPad-applicatie en daardoor relatief eenvoudig bruikbaar. De kosten die met het gebruik van de competentiethermometer samenhangen zijn daardoor overzichtelijk te noemen.

Een aantal adviseurs van Eduquality is gecertificeerd voor het gebruik van de scan.