Eduquality profielen aanpak

Elke school gaat in het kader van passend onderwijs een ondersteuningsprofiel opstellen. In deze  ondersteuningsprofielen staan de huidige onderwijskwaliteit, de ambities en de professionaliseringsvragen van de scholen beschreven.

Onze aanpak wordt op maat gemaakt  en levert een bijdrage aan het vergroten van de kennis en het draagvlak voor passend onderwijs.

Wij geloven in  onze aanpak omdat  ze ruimte biedt om écht maatwerk aan besturen en scholen te leveren. Wij werken niet met een vast instrument maar met een flexibele set mogelijkheden (vragenlijsten, interviews, documentenanalyse, cijfermateriaal, studiebijeenkomsten, etc.). Onze aanpak vraagt van het schoolbestuur een eigen visie op de doelstellingen en de totstandkoming van het ondersteuningsprofiel. Natuurlijk kan een schoolbestuur daarbij samenwerken met andere besturen, maar ook kunnen in een later stadium de ondersteuningsprofielen worden genivelleerd naar de wijk of het samenwerkingsverband.

Meer over de Eduquality Profielen Aanpak, klik hier.