Praktijkassessments

De kwaliteit van onderwijspersoneel is in belangrijke mate bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Schooldirecteuren en besturen zijn zich daarvan in toenemende mate bewust. Eduquality voert regelmatig in opdracht van schoolbesturen en directeuren praktijkassessments uit:

voor leraren en onderwijsassistenten primair onderwijs op basis van de competenties van de stichting beroepskwaliteit leraren (SBL);

voor intern begeleiders in het primair onderwijs op basis van competenties van de landelijke beroepsvereniging voor intern begeleiders (LBIB);

voor directeuren in het primair onderwijs op basis van competenties van de Nederlandse vereniging van schoolleiders (NSA).

Het assessment bestaat uit een portfolio van de kandidaat, een criterium gericht interview, het bijwonen en beoordelen van één of meerdere praktijksituatie(s), reflectie door de kandidaat op praktijkopdracht(en) en een reflectiegesprek.

Elders op deze website kunt u een uitgebreid artikel vinden over depraktijkassessments.