user_wide_14

Astrid Duyff

Astrid heeft ruim dertig jaar ervaring in regulier en speciaal onderwijs en op diverse scholen verschillende functies gehad: leerkracht, zorgcoördinator en directeur. Na het afronden van de opleiding Master in Educational Leadership heeft zij de overstap gemaakt naar interim en projectmanagement en advies. Haar stijl van leiding geven is mens- én resultaatgericht. Zij heeft met succes opdrachten afgerond als interim directeur, projectleider, intern begeleider, zorgcoördinator en coach. Tevens heeft zij onderzoek uitgevoerd naar de onderwijskwaliteit op scholen en verbetertrajecten opgezet. Astrid werkt op verschillende niveaus betrokken mee aan duurzame verbeteringen van de kwaliteit van het onderwijs in scholen.