Karin Biessen

Karin heeft na haar studie orthopedagogiek twintig jaar ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs. Zij heeft als leerkracht , intern begeleider en directeur van een grote SBO-school gewerkt en is gespecialiseerd in onderwijsinhoudelijk management. Zij kan een professionele ondersteuningsstructuur binnen een school opzetten en implementeren. De laatste jaren heeft Karin veel ervaring opgedaan in verbetertrajecten in het basisonderwijs. Zij coacht leerkrachten, interne begeleiders en directies op weg naar kwalitatief goed onderwijs. Karin brengt graag structuur aan in een organisatie en hecht aan eenduidige, heldere communicatie.
Haar stijl is te typeren als direct met een kwinkslag, maar altijd op ontwikkeling gericht.

Eerste baan Juf op een LOM-school Vervoermiddel Klein cabriootje Vakantieland Caribisch gebied Droom In het cabriootje de wereld rond Sport Da's niet mijn hobby Film Les uns et les autres Muziek Earth, wind and fire Onmisbaar Tijd om te mijmeren