Mariette de Vries

Door haar ruime ervaring in het (voortgezet) speciaal onderwijs is Mariëtte in staat snel en zorgvuldig aan de slag te gaan en goed in staat te werken binnen de kaders van een specifieke opdracht. Haar professionele inzet is altijd gericht op het primaire proces. Zij gaat hierbij uit van de aanwezige kennis en professionaliteit binnen een organisatie en sluit daar, indien mogelijk, zoveel mogelijk bij aan. Als intern begeleider en als directeur heeft zij gewerkt aan het verbeteren van organisatorische processen en zij maakt hierbij gebruik van een situationeel bepaalde rol die gericht is op professionalisering en ontwikkeling. Haar stijl wordt gekenmerkt door openheid, heldere communicatie en daadkracht, hiermee biedt vertrouwen en brengt zij verandering op gang. Indien nodig is zij zowel inhoud- als procesgericht en stimuleert ze kennisdeling en samenwerking met de focus op inzichten, kwaliteit en resultaten. Mariëtte streeft naar de ontwikkeling van een lerende organisatie.

 

Als voorzitter van de diverse leerlingebesprekingen is zij betrokken geweest en gebleven bij de leerlingen en hun ontwikkeling. Ze heeft gewerkt met de administratieve systemen Esis en ParnasSys, en is bekend met de Kernprocedure en ELK, het elektronisch PO-VO overdacht loket. Ze is goed bekend met PBS en heeft zelf gewerkt volgens het GIP-Model en is als IB-er hierin opgeleid tot coach.

Eerste baan: Medewerker in een bakkerswinkel Vervoermiddel: Fiets als het kan, auto als het moet Vakantieland: Frankrijk en diverse landen in Afrika Droom: De dromen die inspiratie geven en leiden tot iets moois Sport: Fietsen en incidenteel roeien Boek: Een klein leven van Hanya Yanagihara Film: Fietsen en incidenteel roeien Muziek: Adèle en Franse chansons Onmisbaar: Humor en de mensen die ik lief heb