Tanja van Beukering

Tanja heeft ruime ervaring als adviseur, trainer, opleider, assessor en coach. Zij is specialist onderwijszorg in PO, VO en MBO en richt zich op het kwalitatief versterken van de leerlingbegeleiding. Dat doet zij in samenwerking met schoolinterne adviseurs/ begeleiders en gedragswetenschappers. Haar expertise betreft handelingsgericht werken, handelingsgerichte diagnostiek en preventie en aanpak van gedragsproblemen. Hierover publiceert zij regelmatig.

Tanja heeft veel ervaring met het begeleiden van implementatieprocessen. Zij fungeert graag als critical friend voor beleidsmakers, schooldirecties en ondersteuningsteams die de kwaliteit van de leerlingbegeleiding willen verhogen, zowel op klas- en schoolniveau als op het niveau van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Eerste baan Het ABC, Amsterdam Vervoermiddel Audi Q3/trein Vakantieland Italië Droom Geef ik niet prijs, is te persoonlijk Sport Fitness Boek ‘Jij zegt het’ van Connie Palmen Film Perfetti sconosciuti  Muziek ‘Symphonie Fantastique’ van Hector Berlioz Onmisbaar E-reader