Proquality


In Proquality zijn alle activiteiten van Eduquality ondergebracht die gericht zijn op de verhoging van de vakbekwaamheid en nascholing en vrijgesteld zijn van BTW. Om dit mogelijk te maken is Proquality geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Proquality professionaliseert directieleden, teams, intern begeleiders, individuele leerkrachten en medewerkers van besturen (zowel individueel als in groepen) op uiteen lopende terreinen zoals: 
• Handelingsgericht werken
• Activerende directe instructie
• Opbrengstgericht werken
• Eénzorgroute
• Communiceren
• Gesprekkencyclus
• Handelingsplannen

 Klik hier voor onze algemene leveringsvoorwaarden

Werkwijze
Proquality levert voor iedere opdracht maatwerk, maar hanteert wel een algemene werkwijze. We zetten de belangrijkste punten op een rij.

We doen u na een eerste kennismaking een voorstel. Daarin benoemen we zo concreet mogelijk onze werkwijze, de resultaten die behaald moeten worden en de kosten die onze inzet met zich meebrengt. In de meeste gevallen wordt onze adviseur al binnen enkele werkdagen aan u voorgesteld. Aan deze uitvoerder wordt direct een schaduwadviseur gekoppeld.

U wordt tijdens de opdracht goed geïnformeerd over de voortgang en eventuele veranderingen in de aanpak. Onze ervaring leert dat de omstandigheden rond opdrachten kunnen veranderen. Van de professionals van Proquality kunt u verwachten dat zij over de kwaliteiten beschikken om hun aanpak waar dat nodig is aan te passen en hierover adequaat te communiceren.

Onze adviseurs zijn resultaatgericht, maar met oog voor de mensen in de organisatie. Zij zijn alert op een goede opvolging en het met zorg overdragen van informatie. Wij spreken heldere en haalbare doelen af, hebben regelmatig tussentijds contact met de opdrachtgever en houden een evaluatie aan het einde van de opdracht.

neem contact op