passend onderwijs

Met de komst van de Wet Passend Onderwijs in 2014 en de daarmee gepaard gaande wijzigingen  in de  bekostigingssystematiek slaan de scholen voor regulier- en speciaal onderwijs, jeugdzorg, de gemeenten en de besturen in de samenwerkingsverbanden de handen ineen  om voor elke leerling in de regio onderwijs en ondersteuning te organiseren.

Deze verandering heeft grote gevolgen voor alle bestuurders, leidinggevenden en alle medewerkers die betrokken zijn bij het leveren van diagnostiek, zorg en ondersteuning in en om het onderwijs. Wij ondersteunen samenwerkingsverbanden en individuele besturen in hun zoektocht naar een goede, gedragen en financieel verantwoorde uitvoering van genoemde Wet Passend Onderwijs . Dat doen wij  vanuit een rol als adviseur, onderzoeker of interim manager, maar in alle gevallen vanuit ervaring, deskundigheid en betrokkenheid.

“Co de Custer werkt vanuit een grote betrokkenheid en deskundigheid. Hij laat je profiteren van zijn kennis en van de ervaringen van anderen, is een goede luisteraar en dringt door tot de kern van jouw problematiek. Op basis daarvan adviseert hij op een directe en begrijpelijke manier. “

voorzitter Collega van Bestuur Almeerse Scholengroep

onze adviseurs