Interne begeleiding

Het belang van de intern begeleider voor het onderwijsproces is groot. Voor scholen die het tijdelijk moeten stellen zonder intern begeleider of de interne begeleiding of zorgstructuur op orde willen brengen heeft Eduquality een groep zeer ervaren intern begeleiders op tijdelijke basis beschikbaar.

Onze intern begeleiders kunnen met het leerlingvolgsysteem omgaan, dragen zorg voor handelingsplannen, plannen het toetsen van de leerlingen, adviseren leerkrachten rondom hulpvragen over kinderen, leggen klassenbezoeken af, coachen leerkrachten bij het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van klassenmanagement, pedagogisch en didactisch handelen en adviseren team en directie ten aanzien van nascholingsvragen.

Ook bij de inzet van een tijdelijk intern begeleider spreken wij heldere en haalbare doelen af, hebben we regelmatig tussentijds contact met de opdrachtgever en houden we een evaluatie aan het einde van de opdracht.