onderzoek & advies

Wij adviseren onderwijsorganisaties en overheden, op strategisch en op tactisch niveau. Aan onze adviezen ligt altijd gedegen onderzoek ten grondslag. Zo biedt Eduquality onafhankelijk en deskundig advies aan scholen, schoolbesturen, lokale overheden, samenwerkingsverbanden en alle andere organisaties die actief zijn bij het realiseren van passend onderwijs.

Maar ook met advisering over fusies, reorganisaties, strategiebepaling, werving en selectie en vele  andere onderwerpen hebben wij ervaring. Onze adviseurs zijn deskundige professionals die uit de (onderwijs)praktijk afkomstig zijn.

Ook voor de (lokale) overheid hebben wij vele advies- en onderzoeksopdrachten uitgevoerd. Natuurlijk op het gebied van het onderwijs, maar ook op veel andere gebieden, zoals welzijn, zorg, bedrijfsvoering, ruimte, infrastructuur etc.

“Ik ben heel blij met de wijze waarop Natascha heel zorgvuldig en transparant, samen met alle relevante geledingen binnen onze organisatie, aan het bouwen is aan een herkenbaar en gedragen kwaliteitszorgsysteem. En iedere keer weer ben ik verrast hoe ze voortdurend de samenhang van het grote geheel van onze organisatie bewaakt. “

Thea Janson, Bestuurder SPO WIJ de Venen

onze adviseurs