interim ib’ers en zoco’s

Het belang van de intern begeleider en zorgcoördinator voor het onderwijsproces is groot. Voor zwakke scholen die er weer bovenop moeten komen zijn ze onmisbaar.

Interne begeleiding

Eduquality heeft zeer ervaren intern begeleiders op tijdelijke basis beschikbaar. Zij nemen de uitvoering voor hun rekening of coachen en begeleiden de intern begeleider. Onze intern begeleiders zijn experts op het gebied van de zorgstructuur en kunnen u helpen met het

  • verbeteren van de opbrengsten
  • maken van handelingsplannen en groepsoverzichten
  • plannen van toetsen
  • adviseren van leerkrachten over hulpvragen over kinderen
  • in beeld brengen van de competenties van leerkrachten
  • verbeteren van het pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten
  • adviseren van het team en de directie over nascholingsvragen

Zorgcoördinator              

Wat geldt voor de intern begeleider in het PO geldt voor de zorgcoördinator in het VO. De zorgcoördinator heeft een spilfunctie in de interne zorgstructuur van de school en is onmisbaar binnen het totale onderwijsproces. Eduquality helpt u uit de brand als de zorgcoördinatie op uw school onderbemand of niet op orde is. De interim zorgcoördinator ondersteunt de zorgcoördinator van de school of vervangt deze.

De zorgcoördinator ondersteunt de docenten en het team bij het in kaart brengen, verbeteren en borgen van de kwaliteit van het onderwijs

“Na een intakegesprek kon er in beide gevallen snel een interim aan de slag. Onze ervaring met interim directeuren van Eduquality zou ik willen omschrijven als klantgericht met kennis van zaken. Tweemaal is er bij Prisma door een interim directeur van Eduquality dusdanig orde op zaken gesteld dat iedereen klaar was voor het inspectiebezoek.”

Rob Bruijnes, directeur bestuursbureau Stichting Prisma Almere

onze adviseurs