Passend onderwijs in het nieuws

De onderwijsbond van het CNV heeft op 11 december een onderzoek onder 3000 van haar leden gepubliceerd over de mate waarin passend onderwijs in de dagelijkse praktijk van scholen is ingevoerd. Een belangrijke conclusie is dat samenwerkingsverbanden passend onderwijs vaak zorgen voor een papieren werkelijkheid die niet aansluit bij de praktijk in de school.

 

Op de website van de bond is te lezen dat het erop lijkt dat er een gebrek aan vertrouwen is in mensen die al jarenlang het beste voor kinderen willen. Joany Krijt, bestuurslid van CNV Onderwijs is van mening dat de werkvloer onvoldoende betrokken wordt bij de praktische uitvoering van passend onderwijs. Ze houdt een pleidooi om de mensen op de werkvloer te informeren over waar ze terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld gedragsproblemen of klassenmanagement. “Nu vindt iedere medewerker dat zij of hij alles moet weten en dat kan natuurlijk niet.”
CNV Onderwijs wil direct actie bij de samenwerkingsverbanden om deze bureaucratie zo snel mogelijk aan te pakken. Krijt pleit er ook voor dat er op elke school een krachtleraar wordt aangesteld. Een krachtleraar is de motor achter passend onderwijs op een school. Iemand die coach is voor de collega’s, maar ook aanspreekpunt voor ouders en directie over passend onderwijs.

 

Meer hierover kunt u lezen op de website van CNV.